RSS
A A A
SmodBIP

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 roku w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski.

MFPK Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza.

Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza.

Oferta Funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z interpretacją Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. /z późniejszymi zmianami/, art.. 104, 105, 106) oraz do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów, filii na obszarze województwa mazowieckiego.

Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 70% wartości zobowiązania kredytowego.

AktualnościOpublikował: Michał Brzozowski
Publikacja dnia: 11.04.2012
Podpisał: Andżelita Sarnowska
Dokument z dnia: 30.01.2012
Dokument oglądany razy: 67 209